Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit.

Dit is reeds de zoveelste publicatie van het Franciscaans Studiecentrum van Utrecht. Hadden de andere ordes ook maar dergelijk centrum! Telkens weer leveren ze een schitterend werkstuk af over de franciscaanse geschiedenis, spiritualiteit en cultuur. Een team van experten buigt zich in deze prachtige studie over tal van aspecten van de spiritualiteit van de minderbroeders en de clarissen: de bekering van de stichter, de regel van Franciscus en die van Clara, de zending van de vroegste orde, de betekenis van de natuur, de zending onder de moslims, de stigmata, het zonnelied enzovoort. Alhoewel de studie zeer academisch is, hebben de meest medewerkers gewaakt over de toegankelijkheid van het boek. (HG)

W.M. SPEELMAN E.A., Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit., Nijmegen (Valkhof Pers), 2010
18,5 EUR