Franciscus en de sultan. Mannen van vrede.

Het blijft een bevreemdend en tegelijkertijd inspirerend verhaal: de ontmoeting van Sint-Franciscus met de sultan. Helemaal geen vanzelfsprekende ontmoeting in een era van kruistochten. Franciscus trok daadwerkelijk naar Egypte om er de sultan te ontmoeten. De ontmoeting zou hem diepgaand beïnvloeden en zou zijn optimistische visie op de mens alleen maar versterken. Het zou zijn spiritualiteit van de verzoening en de dialoog alleen maar doen groeien. Hoeberichts onderscheidt legende van realiteit in deze studie en gaat op zoek naar de ware toedracht van het verhaal en de invloed ervan op het denken van Franciscus. (JG)

J. HOEBERICHTS, Franciscus en de sultan. Mannen van vrede., Nijmegen (Valkhof Pers), 2012
16,5 EUR