Vonken uit de hemel: in gesprek met Teresa van Avila

Eerst iets positiefs: de auteur is goed op de hoogte van het leven en het werk van Teresa en dit boek handelt over de belangrijkste passages uit haar leven. Het boek is geschreven als een vraaggesprek omtrent haar kloosterstichtingen, haar leven als abdis, haat geestelijk leven… en de bedoeling is vonken te laten overspringen van de 16de naar de 21ste eeuw. Maar de auteur profiteert ervan om eenzijdig eigentijdse situaties in de kerk te kritiseren, niet altijd met respect voor de eigen tijdgeest. Het is geen boek om van storm te lopen. Een soberder en objectiever concept ware menselijker. (NN)

J. FELDBRUGGE, Vonken uit de hemel: in gesprek met Teresa van Avila, Nijmegen (Valkhof Pers), 2002
342 blz. en 22,5 EUR