Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht

Het bisdom Utrecht bestreek in de Middeleeuwen bijna gans Nederland. Dit handboek beschrijft zowat de hele structuur van een middeleeuws bisdom: parochiewezen, bedienaars, functies, kerkelijke instellingen enz. Het is een voorbeeldig naslagwerk geworden: de teksten en de bibliografische verwijzingen zijn alle gewikt en gewogen. (JG)

J. KUYS, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht, Nijmegen (Valkhof Pers), 2004
292 blz. en 25 EUR