Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders

De dertiende-eeuwse heilige Franciscus behoort tot de best gekende heiligen aller tijden. Zijn armoede en eenvoud zijn legendarisch: getuige daarvan ook zijn regel. Pure evangelische eenvoud die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding blijft spreken. De inmiddels overleden franciscaan Sigismund Verheij bespreekt in dit uitgebreide boek waar het eigenlijk om gaat in de regel van Sint-Franciscus: de weg naar het land van de levenden. Het is een vrij omstandige studie die ook aan de hand van eigentijdse beelden tracht te doorgronden hoe de regel van Franciscus een bron van leven en geluk kan zijn voor vandaag. Verheij heeft een zeer vlotte pen, zodat ook buitenstaanders snel mee zijn. (EN)
ISBN 978 90 5625 241 0

S. VERHEIJ, Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders, Nijmegen (Valkhof Pers), 2007
20 EUR