Ezechiël - Daniël, Gaan in het spoor van het Oude Testament

Ezechiël en Daniël zijn twee belangrijke profetische geschriften, het eerste al wat moeilijker te interpreteren dan het tweede omwille van de visioenen. Een algemene inleiding kadert de twee profeten in hun context. Na eeuwen blijven ze nog steeds in hoge mate intrigeren. Al vrij vroeg wordt duidelijk dat de exegeet van dienst van protestantse signatuur is: Bijbelvast en ethisch. Douma is een zeer vlotte auteur met een aangename en niet te moeilijke schrijfstijl. Daardoor wordt exegese voor een groot publiek toegankelijk. Maar ook degenen die iets meer willen weten, blijven niet op hun honger zitten: in de kleine lettertjes en in de bibliografie vindt men stevig voedsel. (NN)
ISBN 90 435 1307 5

J. DOUMA, Ezechiël - Daniël, Gaan in het spoor van het Oude Testament, Kampen (Kok), 2006
13,5 EUR