God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld

Smedes verkondigt in dit boek dat wanneer op een natuurwetenschappelijk wijze over God gesproken wordt, God gereduceerd wordt tot het menselijke spreken. Men kan dus over God enkel nog spreken, indien de wetenschap daar ruimte voor schenkt. Daar zit iets in, maar het is toch ook zo dat elk menselijk spreken over God, een spreken over de mens is. Voor gelovigen is er enkel het geloof in de Openbaring. Het is een intelligent geschreven boek, maar zal helaas weinig wetenschappers over de brug trekken. Die zullen gewoon toegeven wat Smedes beweert. Het boek vergt toch enige voorkennis, want Smedes schrijft niet eenvoudig en laat zien dat hij heel belezen is. (HG)
ISBN 90 211 4113 2

T.A. SMEDES, God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld, Zoetermeer (Meinema), 2006
19,5 EUR