De apocriefen van het Nieuwe Testament. Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen

Na de affaire met De Da Vinci Code weet iedereen wat apocriefen zijn. Alhoewel… Zijn dat niet die evangelies die echter zijn dan de Bijbelse en die het Vaticaan geheim wil houden?! Vanzelfsprekend is de verwarring nog nooit zo groot geweest, want wie heeft ze eigenlijk al gelezen? Zoveel apocriefen zijn er trouwens niet vertaald in het Nederlands. Professor Klijn heeft heel wat publicaties over het Nieuwe Testament op zijn actief, maar nu bewijst hij ons een echte dienst door een integrale vertaling af te leveren van alle tot op heden gekende apocriefen van het Nieuwe Testament. Maar niet alleen dat! Elke vertaling wordt voorafgegaan door een beknopte inleiding en een literatuurverwijzing. Daarenboven worden moeilijke passages uitvoeriger toegelicht in eindnoten. Vanzelfsprekend bevat deze collectie het beroemde evangelie van Thomas en het invloedrijke proto-evangelie van Jacobus. Een belangrijke uitgave. (NN)
ISBN 90 259 5731 5

A.F.J. KLIJN, De apocriefen van het Nieuwe Testament. Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen, Kampen (Ten Have), 2007
29,9 EUR