Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek

Machiavelli is vooral gekend omwille van De heerser, een beknopt traktaat dat in de latere interpretatiegeschiedenis uitgroeit tot een gruwelboekje, maar dat het in feite niet is. De Discorsi is een veel omvangrijker werk waarvan de volledige titel luidt Verhandelingen over de eerste tiend boeken van Titus Livius. Tot op de dag van vandaag worden die verhandelingen bestudeerd in de politieke wetenschappen en de politieke wereld. Het beste bewijs: dit is reeds de vijfde herdruk van de vertaling in het Nederlands. Deze paperbackeditie is uitstekend voorzien van uitgebreide voetnoten en van een oerdegelijke inleiding. (ES)
ISBN 978 90 263 1994 5

N. MACHIAVELLI, Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek, Amsterdam (Ambo), 2007
29,95 EUR