De afscheidsrede van Jezus. Een uitleg van Johannes 13-17

Uitgeverij Averbode erkent het succes van exegetische uitgaven in Nederland en start met de reeks "Averbodes Bijbelgidsen". Dat is geen slechte zaak, want de Nederlandse exegeses zijn meestal van protestantse origine en dat laat zich laat voelen. Koevoets bespreekt in deze reeks de afscheidsrede van Jezus in het Johannesevangelie en Steegen & Van Belle het passieverhaal volgens datzelfde evangelie. Beiden liggen dus in elkaars verlengde. Echte spirituele verdieping moet men in de boekjes niet zoeken: het zijn getuigen van de historisch-kritische exegese die doorstoot tot de door de auteur bedoelde betekenis van het evangelie, wat op zich ook zeer waardevol is. Het valt op hoe Johannes - ondanks het feit dat hij het meest spirituele evangelie heeft geschreven - toch een vrij accuraat historisch relaas heeft gegeven van de laatste dagen van Jezus. (EN)
ISBN 978 90 317 2464 2

T. KOEVOETS, De afscheidsrede van Jezus. Een uitleg van Johannes 13-17, Averbode (Averbode), 2007