Wie is wie in de mystiek?

De auteurs van dit boek zijn beiden kerkhistorici. Ze hebben een helder en beknopt overzicht gemaakt van de belangrijkste mystieke begrippen en auteurs. Alhoewel: donkere nacht ontbreekt al… Het is een mooi overzicht, maar ik vraag me af waarom ze zich niet beperkt hebben tot de Westerse traditie. Het is al gecompliceerd genoeg. Bovendien staan er ook enkele eigenaardige mystici in, zoals Bonhoeffer. Best handig als eerste overzicht, maar voor meer, doet men betere een beroep op Waaijmans encyclopedie van de spiritualiteit. (NN)
ISBN 90 784 3406 6

A. JELSMA & G. BRINKSMAN, Wie is wie in de mystiek?, Kampen (Ten Have), 2006