Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld?

De vraag of je een mens mag doden wordt actueler dan ooit in een wereld van euthanasie en abortus, niet alleen van geweld. Enkele teksten van Thomas dienaangaande hebben het Westen lang beïnvloed, o.m. die over het verbod op zelfdoding en de theorie van de rechtvaardige oorlog. Andere teksten winnen aan belangstelling, o.m. die over het vechten voor het geloof en het martelaarschap. Carlo Leget verzorgt geregeld modelvertalingen uit het oeuvre van Thomas. Naast het Latijnse origineel bevat het boek een vertaling, een inleiding en accurate aantekeningen. De uitgever heeft vooral oog voor de historische context waarin deze waardevolle theologische teksten ontstonden. De grote waarde is natuurlijk dat vooral Thomas zelf aan het woord is. (ES)

T. VAN AQUINO, Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld?, Zoetermeer (Meinema), 2008
16,5 EUR