De Bijbel vertaald

De laatste twee decennia hebben we zowaar twee controverses gekend rond nieuwe Bijbelvertalingen. Ongetwijfeld zitten daar afrekeningen van auteurs onderling bij, maar soms gaat het om ganse boeken met bezwaren en m.i. niet altijd onterecht. In dit schitterend boekdeel staan een aantal experten stil bij de problemen die een vertaling met zich meebrengt: de grondtaal en haar moeilijkheden, het literaire karakter, theologische en liturgische aspecten van vertalingen enzovoort. Daarnaast komen enkele thema’s en tekstfragmenten aan bod: het Onzevader, retoriek bij Paulus, het Oude Testament in het Nieuwe Testament, humor en ironie in het boek Judith enzovoort. Een heus naslagwerk dat men meestal in andere talen terugvindt, maar niet in het Nederlands. Nu is het er dus. (EN)

K. SPRONK E.A., De Bijbel vertaald, Zoetermeer/Kapellen (Meinema/Pelckmans), 2007
39,5 EUR