19.12.2007 (62)

Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.

Jona, Micha, Nahum, Habakuk

De Bijbel vertaald

Hemelse zaken

Een theorie van rechtvaardigheid

Spiritualiteit en de taal van de poëzie

_‘Versta me niet verkeerd.’ 11 lessen in reputatiemanagement.

Vaarwel. Verschuivingen in vorgeving van de uitvaartrituelen.

De onvoltooide globalisering. Verkenning van een nieuwe wereld.

Hobbes. In de schaduw van de Leviathan.

Ricoeur. De weg naar verstaan.

Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk

De wereld van de Bijbel

Rubens. Een genie aan het werk

Fiamminghi in Rome. Vlaamse voetsporen in de eeuwige stad.

In de naam van Vlaanderen. Een historie (8ste-21ste eeuw)

Merkstenen

Het geluk is met de heiligen. Alledaagse wijsheid.

Levensrituelen: dood en begrafenis

Antwerpen. Atlas van een stad in ontwikkeling.

De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen.

Vuur in mijn hart. De kracht van medemenselijkheid, troost en bemoediging.

God in gedichten. De mooiste religieuze poëzie van de 20ste eeuw uit de Lage Landen.

Ziel en zaligheid. Volksgeloof in Nederland en Vlaanderen.

De spirituele aap. Waarom we in God geloven.

Filosofie. Een kennismaking.

God als mens. Overdenkingen bij de komst van Jezus.

Christelijk leven

Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van de moderniteit en de postmoderniteit

Op verhaal komen. Sagen uit de provincie Antwerpen.

Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen.

Wijsheid van Franciscus. 365 teksten van elke dag van het jaar.