Levensrituelen: dood en begrafenis

In de reeks Kadoc-Studies verschijnt eindelijk nog eens een deel in ronduit prachtige reeks Levensrituelen. Het wachten heeft lang genoeg geduurd. Wat meteen opvalt is de nieuwe insteek: de eerdere delen waren eerder historisch, antropologisch en theologisch van insteek. Nu primeert het theologisch (ook pastorale) luik. Een hoofdstukje rond de volksculturele aspecten van het sterven en begraven ontbreekt volledig. Een eerste deel staat stil bij het sterven zelf en hoe de opvattingen daaromtrent grondig veranderd zijn. Het tweede deel bespreekt de rituelen, maar niet vanuit volkskundig opzicht; wel eerder theologisch en sociologisch. Een laatste deel gaat over het rouwproces. (NN)

L. LEIJSSEN E.A., Levensrituelen: dood en begrafenis, Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2007
30 EUR