Ricoeur. De weg naar verstaan.

De reeks Denkers beoogt een eigentijds publiek op relatief kort bestek in te wijden in de belangrijkste filosofen. Dat is ook weer gelukt met dit volume over de inmiddels alweer 2 jaar geleden overleden filosoof Paul Ricoeur. Het werk van Ricoeur is haast onuitputtelijk: zijn bibliografie is een boek op zich! Heel zijn leven stond in het teken van de kunst van het interpreteren, de hermeneutiek. Zo heeft hij zich ook langdurig bezig gehouden met de religie en De Visscher besteedt daar terecht veel aandacht aan. Van Ricoeur is immers het begrip ‘seconde naïvité’. (ES)

J. DE VISSCHER, Ricoeur. De weg naar verstaan., Kapellen (Pelckmans), 2007
22,95 EUR