Fiamminghi in Rome. Vlaamse voetsporen in de eeuwige stad.

Rome, de eeuwige stad! Welke natie heeft er geen sporen nagelaten? Zo ook de Vlamingen. Bij het Davidsfonds verscheen werkelijk een voortreffelijk en aangenaam boek over die Vlaamse aanwezigheid in Rome. Heel veel te lezen valt er niet. Er valt daarentegen wel veel te zien. Het boek is overdadig – of: weelderig – geïllustreerd met de prachtigste foto’s. Natuurlijk beperken de auteurs zich niet tot de Vlaamse aanwezigheid alleen, maar geven ze alle toppers weer. Eén ding is onbegrijpelijk: bij de behandeling van de San Ignazio vergeten ze te vermelden dat de kloostercel van Sint-Jan Berchmans bezocht kan worden. Ze vermelden enkel zijn graf. (EN)

H. ZEEDIJK E.A., Fiamminghi in Rome. Vlaamse voetsporen in de eeuwige stad., Leuven (Davidsfonds), 2007
24,95 EUR