Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.

Vuijse is een bekende Nederlandse godsdienstsocioloog die geregeld publiceert over dat onderwerp in Nederland. Een beetje te vergelijken met Dobbelaere bij ons. Anders dan bij ons, is Vuijse niet enkel geïnteresseerd in de vraag naar cijfers en statistieken, maar ook in dieperliggende vragen: het feit dat mensen steeds meer in ‘iets’ te zeggen geloven, heeft dat ook gevolgen voor de morele inzichten? Welke invloed heeft dat ‘ietsisme’ op de ontwikkeling van het geweten en van de moraal? In dit boek bestudeert hij hoe het godsbeeld diepgaand de moraal heeft beïnvloed en poogt hij te onderzoeken hoe die relatie zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. Wat met de moraal als er geen stok meer achter de deur staat? Zijn conclusie: voortaan moet men in Europa de morele waarden en normen uit zichzelf putten, met dank aan het christendom … De deugd is zijn eigen beloning. (ES)

H. VUIJSE, Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag., Amsterdam/Antwerpen (Contact), 2007
24,9 EUR