Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen.

Drinken en toch geen dorst hebben: het typeert de mens en de Vlaming in het bijzonder. Van Uytven onderzoekt in deze studie wat er zowal gedronken werd, wanneer, waarom en door wie? Ook drinken is sociaal bepaald … Het is een bijzonder origineel cultuurhistorisch gegeven dat bijvoorbeeld het befaamde bierdrinken in Vlaanderen onder de loep neemt en dat vanaf de Oudheid tot nu. Alle historische periodes worden ongeveer gelijkmatig behandeld, zodat het evenwicht bewaard wordt. Van Uytven is erin geslaagd om ook nog mooie plaatsjes te voorzien, zodat het geheel wat veraangenaamd wordt. (ES)

R. VAN UYTVEN, Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen., Leuven (Davidsfonds), 2007
29,95 EUR