Hobbes. In de schaduw van de Leviathan.

Verschillende auteurs uit Vlaanderen en Nederland hebben samengewerkt aan dit boekje over Thomas Hobbes, de grondlegger van de Engelse politieke en rechtsfilosofie uit de 17de eeuw. Niet Montequieu, maar Hobbes is de allereerste die een zuiver seculiere theorie over politiek ontwikkelde. Hij is ook de man van het sociaal contract, want ‘homo homini lupus’. In dit boekje staan thema’s als de politieke organisatie van een samenleving, economische ethiek en rechtvaardigheid, alsook religie centraal. Religie is net de Leviathan die bijgestuurd moet worden. Zoals steeds in de reeks Denkers, gaat het om een voorbeeldige uitgave, samengesteld door experten op het terrein. (JG)

M. ADAMS E.A., Hobbes. In de schaduw van de Leviathan., Kapellen (Pelckmans), 2007
19,5 EUR