Jona, Micha, Nahum, Habakuk

Het is te zien dat het over kleine profeten gaat: een klein boekje dat vier profeten ineens bespreekt! Nu ja, het gaat dan ook om kleinere geschriftjes, waarvan de meeste passages hopeloos onbekend zijn – met uitzondering van Jona – en allicht zullen blijven. Het is trouwens het tweede deeltje in een reeks van drie dat alle kleine profeten onder de loep legt. De protestantse exegeet volgt telkens hetzelfde traject: een bespreking van de hoofdstukken, een verklaring van de moeilijkheden en dan – heel interessant – de doorwerking in het Nieuwe Testament. In een kleine conclusie vat hij telkens nog eens de kern van de profetische boodschappen toe. Het is alweer een deeltje uit de belangwekkende reeks ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’ die al een tijdje bij Kok in Kampen verschijnt. (JG)

J. DOUMA, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Kampen (Kok), 2007
10 EUR