Spiritualiteit en de taal van de poëzie

Arts blijft onvermoeibaar en onverstoord publiceren. De ‘jezuïet’ is inmiddels de 70 voorbij. Hij brak bij het grote publiek door met zijn boekje over het lijden. Hij heeft altijd wel iets gehad met spiritualiteit en taal en daarvan plukken we nu een mooie vrucht: het heeft mij althans toegelaten enkele schatten te herontdekken, zoals het gedicht ‘En Jezus schreef in ’t zand’ van Achterberg (p. 110-111) en te ontdekken. Arts laat echt overtuigend zien hoe taal een poort op het transcendente kan zijn. Zijn essay is doorspekt met voorbeelden en dat maakt de lectuur ervan zeer aangenaam. (JG)

H. ARTS, Spiritualiteit en de taal van de poëzie, Tielt (Lannoo), 2007
16,95 EUR