God als mens. Overdenkingen bij de komst van Jezus.

McGrath is internationaal doorgebroken door enkele vulgariserende werken omtrent theologie op de markt te gooien. Allemaal goed verkopende inleidingen die in verschillende talen werden vertaald. Dat succes maakt dat men ook zijn ander werk durft te publiceren. In dit essay staat hij op een overtuigende wijze stil bij een van de belangrijkste mysteries van het christendom: de menswording van God. Hij doet dat niet alleen door gebruik te maken van theologische bronnen, maar ook van literaire en picturale bronnen. Het is trouwens verwonderlijk waarom men dan geen illustraties heeft opgenomen! Voor de goedkoop wordt naar het internet verwezen en dat is toch wel eigenaardig, want hoe lang blijft dat? Deae kritiek doet evenwel geen afbreuk aan de inhoud! Het is jammer dat er niet meer van deze boekjes op de markt komen … (GD)

A. MCGRATH, God als mens. Overdenkingen bij de komst van Jezus., Kampen (Kok), 2007
12,5 EUR