Vaarwel. Verschuivingen in vorgeving van de uitvaartrituelen.

De specialist in Nederland op het terrein van de uitvaartrituelen is de universitaire docent van Tongeren (Tilburg). In dit verzamelwerk groepeert hij een aantal specialisten die zicht buigen over nieuwe praktijken in de uitvaartwereld (want van liturgie is niet altijd meer sprake). Rouwhorst staat stil bij de geschiedenis van het christelijke uitvaartritueel, Klomp denkt na over het gebruik van wereldlijke muziek in uitvaartdiensten … Verder zijn er bijdragen over de groeiende verscheidenheid aan rituelen, de architecturale omkadering, de alternatieve rituelen enzovoort. Een waardevol boek voor mensen die met deze materie bezig zijn. (ES)

L. VAN TONGEREN (RED.), Vaarwel. Verschuivingen in vorgeving van de uitvaartrituelen., Kampen (Gooi en Sticht), 2007
19,5 EUR