Is God terug?

Elk jaar verschijnen boekjes over het verdwijnen (of het weer aantreden) van God. De Nederlandse theoloog van de Beek geeft de kerkgemeenschap er flink van langs. Hij denkt dat de kerkgemeenschap zelf veel schuld heeft aan het verdwijnen van God. De reden is dat die gemeenschap veel te veel geëvolueerd is in sociologische zin. Alleen als die gemeenschap erin slaagt om de heilige God te hervinden, zal de Kerk er ook wel bij varen. Van de Beek pleit voor een terugkeer van een God die opnieuw wat meer fascinosum et tremendum is. De vraag is of dat nog werkt in onze tijd? Waarom dragen zoveel theologen remedies uit het verleden aan voor het heden. Vergeten ze dat het gelovige publiek is mee geëvolueerd? Van de Beek staat duidelijk onder invloed van Barth. Nil nove sub sole. (ES)

A. VAN DE BEEK, Is God terug?, Zoetermeer (Meinema), 2010
11,5 EUR