Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving.

Erik Borgman durft in de theologische wereld van de Nederlanden de meest gewaagde stellingen innemen. En niet alleen gewaagd, maar ook verrassend. Zo pleit hij in een samenleving die het religieuze volledig naar de privésfeer wil bannen net voor meer religie. Christenen moeten tegen zo een samenleving net in opstand komen! In dit boek vraagt Borgman zich af wat er in de samenleving zou gebeuren als christenen op een radicale manier terug naar hun roots zouden teruggrijpen. Indien ze op een radicale manier zorg en naastenliefde zouden ontwikkelen. En biedt deze tijd daar geen aanleiding toe? Steeds meer mensen gaan schoorvoetend inzien dat onze wereld minder maakbaar is dan ze dachten. Dat geluk niet zo maar zelf gecreëerd kan worden. Dat economie niet het enige grote verhaal meer kan zijn etcetera. Borgmans boek is geen utopie. Aan de hand van vele rake voorbeelden en concrete situaties toont hij aan hoe baanbrekend en aanstekelijk christenen kunnen zijn voor de samenleving als ze hun taak in de wereld ernstig en gedreven door Gods Geest zouden opnemen. Beenderen kunnen nog wel degelijk tot leven komen. Het boek is een geschenk van hoop in een door angst gedomineerde wereld. (JG)

E. BORGMAN, Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving., Utrecht (Meinema), 2017
16,99 EUR