Jezus, de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus.

Onder gelovigen heerst al wel wat langer de twijfel of Jezus de enige, ware verlosser is. Sinds de jaren 1960 is zowat iedereen in contact gekomen met het bestaan van andere religies en dat heeft de uniciteit van Jezus op de helling gezet. Twaalf theologen uit Nederland en Vlaanderen werd om hun mening gevraagd. Wat is bijvoorbeeld de positie van Jezus in de interreligieuze dialoog? Het resultaat zijn natuurlijk 12 verschillende Jezussen, waarbij de resultaten variëren van Jezus als de enige verlosser tot Jezus als een farizeeër. Het is geen eenvoudig boekje, want de meeste auteurs schuwen het vakjargon niet. (FvJ)

J. VAN HOOYDONK (RED.), Jezus, de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus., Zoetermeer (Meinema), 2009
12 EUR