Handboek religie in Nederland.

Dat is nou eens iets dat nooit in België verschijnt: een status quaestionis van de religie in dit land. Niet alleen de diverse christelijke families, maar ook de andere godsdiensten. In Nederland stelt men dat al veel langer samen, wat belangrijk empirisch materiaal oplevert voor de studie van de religie. Zo blijft het christendom in Nederland bijvoorbeeld belangrijk door de instroom van allochtone christenen! De islam, het boeddhisme en het hindoeïsme groeien. En dan zijn er de ontelbare nieuwe spiritualiteiten. De auteurs zoeken naar verklaringen en beschrijven niet alleen! Het overzicht wordt vervolledigd met een overzicht van het atheïsme en het humanisme in Nederland. Vanzelfsprekend was een heel legertje van onderzoekers nodig voor dit project. Het resultaat mag er zijn, al zal boek het gauw weer achterhaald zijn, want de religie evolueert snel in het westen. (DV)

M. TER BORG E.A., Handboek religie in Nederland., Zoetermeer (Meinema), 2008
52,2 EUR