Kierkegaard on Becoming and Being a Christian, Studies in Reformed Theology, Supplements, 3

De 19de eeuwse Deense theoloog/filosoof Kierkegaard blijft tal van onderzoekers fascineren. Kierkegaard werd beroemd door de beschrijving van de drie stadia in de religie: het esthetische, het ethische en het religieuze, maar hoe verhouden die zich tot elkaar? Deze Koreaanse theoloog doet een poging door in termen te spreken van heuse kwalitatieve veranderingen op het existentiële vlak in de overgang tussen de niveaus. Het resultaat is een moeilijke, academische studie voor ingewijden. Dat is jammer, want ook vele Nederlandstaligen worden gefascineerd door Kierkegaards religieuze opvattingen. (ES).
ISBN 90 211 4120 5

S. GOO LEE, Kierkegaard on Becoming and Being a Christian, Studies in Reformed Theology, Supplements, 3, Zoetermeer (Meinema), 2006
37,5 EUR