Werkwoorden in de Bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur

De protestant Schelling heeft ongetwijfeld heel lang gewerkt aan dit naslagwerk. Schelling bracht een 25-tal centrale Bijbelse werkwoorden bijeen: antwoorden, arm zijn, baren, doof zijn, dragen, dromen, geven, groeten, huilen, nemen, ontvangen, rouwen, slapen, vruchtbaar zijn, zwijgen… Hij gaat na wat die doe-woorden precies betekenen in hun context. Ter verklaring gebruikt hij niet enkel de Bijbel, maar ook de joodse randliteratuur. Waarom hij ook nog eens islamitische bronnen raadpleegt is me wel een raadsel! Voor mensen die bezig zijn met exegese is dit een erg waardevolle aanwinst. Ook al omdat hij uitstapjes naar eigentijdse bronnen van de cultuur (kunst en poëzie) die verwijzen naar die oorspronkelijke Bijbelse betekenissen. (JG)
ISBN 90 211 41124

P. SCHELLING, Werkwoorden in de Bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur, Zoetermeer (Meinema), 2006
52,5 EUR