God doet recht. Eschatologie als christologie.

In een vrij prijzig boek denkt van de Beek na over het einde van de tijden. Voorwaar een onderwerp waar sinds de middeleeuwen niet meer zoveel over gepubliceerd is! Nochtans een belangrijk thema. De auteur geeft geen beschrijving van wat er te wachten staat, maar één ding weet hij zeker: God zal het recht laten geschieden. Het verrassende is dat dit oordeel reeds gekomen is: in Jezus Christus. Eschatologie is christologie. Nog verrassender is hoe de auteur uitlegt dat de moderne fysica het eerder makkelijker dan moeilijk maakt om een ingrijpen van God en de verrijzenis van het lichaam te denken. De problemen zitten veeleer bij ons: zien we het ingrijpen van God nog wel? Het is duidelijk een protestants boek van een belezen auteur. Niet alles is even gemakkelijk leesbaar, want de academische standaard is soms hoog. (EN)

A. VAN DE BEEK, God doet recht. Eschatologie als christologie., Zoetermeer (Meinema), 2008
35 EUR