Eeuwig geluk, Ad fontes

Dit boekje bevat twee vertalingen van drie kleine geschriften van Augustinus: drie preken en De passie van Perpetua en Felicitas, twee vroege christelijke martelaren. De drie preken van de kerkvader becommentariëren dat martelaarsverhaal. De martelaressen zijn voor Augustinus het symbool van het eeuwig geluk. Het is een eenvoudige, degelijke uitgave: de Latijnse tekst, de vertaling, weinig commentaar maar wel een uitvoerige inleiding. Kortom: de uitgave van een belangrijk document voor de vroege christelijke geschiedenis. (NN)
ISBN 90 211 4037 3

A. AUGUSTINUS, Eeuwig geluk, Ad fontes, Zoetermeer (Meinema), 2006
14,5 EUR