Tweede manifest voor de filosofie.

Twintig jaar geleden schreef Badiou zijn eerste manifest voor de filosofie. Die was op sterven na dood, althans in het maatschappelijke leven. Eind jaren 1990 is een revival aan de gang. Filosofie is zelfs sexy geworden: er verschijnt een filosofie van en over alles… Badiou schrijft nu opnieuw een essay voor de filosofie, maar tegen de commercialisering ervan. In het essay komt de oude communist op en top naar boven. Hij pleit zelfs ronduit voor een communisme van de Idee. Wordt de vrijheid van denken inderdaad niet gesmoord in de huidige consumptiecultuur? Het is interessant om te zien hoe de laatste jaren steeds meer van Badiou verschijnt in Nederlandse vertaling. Dat is onder meer de verdienste van Ten Have. (JG)

A. BADIOU, Tweede manifest voor de filosofie., Kampen (Ten Have), 2010