De natuur van de dingen.

De Romeinse dichter Lucretius is bekend voor zijn belerend gedicht ‘De rerum natura’: de natuur van de dingen. Het boek bevat de Latijnse tekst naast de vertaling. Gelukkig heeft men de Nederlandse vertaling niet op rijm gezet, want dat belet een vlotte lectuur. In dit gedicht komt de hele natuur aan bod: mens, plant, dier en mineraal. Alles wordt minutieus beschreven. In feite is het trouwens geen gedicht, maar een wetenschappelijk-filosofische beschrijving van al wat in de natuur bestaat. Geregeld onderbreekt hij het beschrijvende om dieper door te dringen in het waarom van de dingen. Hij leidt uit de natuur zelfs het ontstaan van de rechtsstaat en de godsdienst af. Hij doet dat overigens vanuit een atheïstische opvatting, zoals Epicurus. Het is een prachtig volume dat zeer toegankelijk gemaakt werd voor de geïnteresseerde lezer. (ES)

LUCRETIUS, De natuur van de dingen., Groningen (Historische Uitgeverij), 2008
45,95 EUR