De passies van de ziel.

Naast de Méditations behoort dit boek tot de hoofdwerken van de Franse rationalist Descartes. Met passies worden alle toestanden van de ziel die te beschrijven zijn als de passieve gewaarwording van een heftige en ongewone beweging in het lichaam: haat, liefde, trotsn verdriet, lafheid enz. Vanouds bestaan daar al traktaten over, meer bepaald over hoe die passies het denken en de moraal beïnvloeden. Deze uitgave werd verzorgd door een gekende specialist ter zake: Theo Verbeek. Hij schreef een uitvoerige inleiding en een verhelderend kritisch apparaat. Het is een modeluitgave voor dit soort historische teksten. (ES)

R. DESCARTES, De passies van de ziel., Groningen (Historische Uitgeverij), 2008
27,5 EUR