Het boek van de waarheid, Preken

In de prachtige reeks uitgaven van mystieke teksten van de Historische Uitgeverij verschenen deze twee belangrijke traktaten van Eckhart deze twee tekstuitgaven van Seuse en Tauler. Beiden missen de scherpte van Eckhart, maar zijn even diepgaand. Een nawoord van meer dan 80 blz. (tegelijkertijd een in memoriam voor Otto Jellema, een kenner van de Duitse mystiek) kadert het geheel. (JG)

H. SEUSE & JOHANNES TAULER, Het boek van de waarheid, Preken, Groningen (Historische Uitgeverij), 2004
254 blz. en 24,95 EUR