Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone - Filosofie & retorica, 12

Eind 18de eeuw verschijnt een hele reeks boeken omtrent het sublieme als esthetische categorie. Het schone wordt definitief uit de sfeer van het religieuze gehaald en het wordt een immanente categorie. Burke reageert met dit essay tegen Hume en stelt in zijn invloedrijke essay dat het sublieme niets met het schone te maken heeft, maar dat het vooral opgewekt wordt door het angstwekkende, het ondoorgrondelijke enzovoort. De romantiek wordt volop aangekondigd! (JG)

E. BURKE, Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone - Filosofie & retorica, 12, Groningen (Historische Uitgeverij), 2004
250 blz. en 24,95 EUR