De opleiding tot redenaar

De Institutio oratoria werd pas in zijn volledige vorm herontdekt in 1416. Quintilianus (uit de eerste eeuw) is de belangrijkste theoreticus van de retoriek uit de Oudheid. Zijn invloed op het christendom en de christelijke literatuur is onmogelijk te onderschatten. Vandaar dat we zeer expliciet willen wijzen op het bestaan deze prachtige vertaling van de ganse retorica van Quintilianus. Het boek wordt omstandig ingeleid en becommentarieerd. (ES)

QUINTILIANUS, De opleiding tot redenaar, Groningen (Historische Uitgeverij), 2003
763 blz. en 49,95 EUR