Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme.

Bij Pelckmans loopt nu al jaren de boeiende reeks Filosofie in dialoog. Het gaat letterlijk om dialogen tussen belangrijke filosofen en dat over rake onderwerpen. In deze uitgave dialogeert de ‘absolutist’ Girard met de relativist Vattimo over het statuur waarheid in de religie. Dat lijkt een abstracte kwestie, maar in feit gaat het om actuele kwesties. Wat antwoordt een relativist bijvoorbeeld op religieus fundamentalisme? Hoe kan een relativist de aanvallen op het WTC ontkrachten als ieder zijn eigen waarheid heeft? Echt een waardevolle bundeling van essays en dialogen. (GD)

R. GIRARD E.A., Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme., Kapellen (Pelckmans), 2008
14,95 EUR