Een erfenis van heilig hout: de neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen.

Baert behoort tot de meest veelbelovende kunsthistorici aan de KULeuven. Dat bewees ze reeds met haar doctoraatsonderzoek over het Heilig Kruis. Dat werd teruggevonden door de H. Helena, de moeder van Constantijn. Niet zelden hoort men de kritiek dat wanneer men alle relieken van het H. Kruis bij elkaar neemt, men genoeg heeft voor een gans bos. Baert reconstrueert in dit boek alle middeleeuwe tradities omtrent het heilig kruishout. Dat alles wordt schitterend geïllustreerd, meet vaak ook minder gekende kunstwerken. Een briljante studie! (ES)

B. BAERT, Een erfenis van heilig hout: de neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2001