Grensovergangen: Over geesteswetenschap, universitair beleid en samenleving.

Een van de meest vooraanstaande filosofen van Vlaanderen is met emeritaat: Herman De Dijn. Die heeft niet alleen een belangrijke filosofisch palamares op zijn acties, maar was als vice-rector ook enkele jaren actief bij het beleid van de universiteit betrokken. In deze essaybundel reflecteert hij over het beleidsaspect van een universiteit. Zijn grootste verdriet is dat aan de academie steeds minder tijd is voor reflectie, maar steeds meer voor zogenaamde kwaliteit, beheersbaarheid, techniek enzovoort. Het gaat om een verzamelbundel van essays die elders reeds verschenen, maar daarom niet voor iedereen even eenvoudig op te sporen zijn. Het is een mooie aanvulling op zijn uitdagende essays die bij Pelckmans uitgegeven zijn. (ES)

H. DE DIJN, Grensovergangen: Over geesteswetenschap, universitair beleid en samenleving., Leuven (Peeters), 2008
18 EUR