Spiegelwereld. De geschiedenis van de beeldende kunst.

Er bestaan vele overzichten van de kunstgeschiedenis, o.m. de beroemde Gombrich, maar deze biedt toch een meerwaarde. Het is niet louter een historisch overzicht, maar aan analyse van wat beedlende kunst is, hoe en waarom ze geëvolueerd is enzovoort. Bovendien: Bell verlaat de Westerse paden en kijkt naar de ganse wereld! Zijn schrijfstijl is vlot . Het boek is uitmuntend geïllustreerd en zeer toegankelijk. Vermoedelijk een opvolger van Gombrich in de rij handzame kunstoverzichten. (HG)

J. BELL, Spiegelwereld. De geschiedenis van de beeldende kunst., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
49,95 EUR