Verzamelde gedichten.

Toen Marsmans boot in 1940 door Duitsers werd getorpedeerd, verdween een belangrijke dichter uit de Nederlanden. Net voor zijn dood had hij een eerste keer zijn verzameld dichtwerk uitgegeven … Hij evolueerde van vitalistisch expressionisme, naar een meer fijnzinnige, de dood bezwerende, poëzie. Veel meer dan een uitgave van de gedichten is deze bundel niet: geen inleiding en geen uitleiding … (ES)

H. MARSMAN, Verzamelde gedichten., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
10,95 EUR