Confucius. Een leven tussen filosofie en politiek.

Nog altijd is Confucius een belangrijke figuur in China. Dat is hij eigenlijk altijd geweest. De meesten kennen hem ook wel van naam, maar echte introducties in het Nederlands tot deze intrigerende figuur zijn haast onbestaande. De vertaling van dit boek van de Amerikaans-Chinese Chin poogt daaraan iets te verhelpen. Ze schetste de politieke en de sociale context waarin Confucius leefde, zijn functie als raadsman aan het hof, zijn overstap naar een zwervend bestaan en zijn ontwikkeling tot een begenadigde leraar. Chin heeft een vlotte pen en haar studie leest haast als een roman. Alleen om die reden al is het boek de moeite waard. (JG)

A. CHIN, Confucius. Een leven tussen filosofie en politiek., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
22,5 EUR