Jan Vanriet. Schilderijen: parcours 1966-2008

Hij geniet (nog) niet de renommé van Tuymans, Dillemans of Fabre, maar hij behoort zonder enige twijfel tot de belangrijkste Belgische schilders: Jan Vanriet. Een publicatie als deze is best op zijn plaats, want Vanriet heeft een heel divers oeuvre, een ‘grillig’ parcours. Dat verhindert niet dat er enkele rode draden terug te vinden zijn: Vanriet is existentieel bewogen, geeft commentaar, zoekt naar diepte … Dit overzichtswerk is een zeer artistiek boek, prachtig geïllustreerd en becommentarieerd. Het is een wonder dat dergelijk overzicht nooit eerder is verschenen. (ES)

M. RUYTERS, Jan Vanriet. Schilderijen: parcours 1966-2008, Gent (Snoeck), 2008