Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank.

Het Bijbelse Hooglied blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen op onze interesse. Geregeld verschijnt er wel iets over, althans in katholieke middens. Het Hooglied heeft ook in niet onbelangrijke mate alle kunstvormen in het Westen beïnvloed en net dat is het centrale thema van dit boekje: het opent met een exegese, daarna komen de beeldende kunsten aan bod, de literatuur en ten slotte de muziek. Werkelijk een heel interessant werkje waarin diverse specialisten aan het woord komen, wat een meerwaarde is. (ES)

H. AUSLOOS E.A., Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank., Leuven (Acco), 2008
22,5 EUR