<p>Leuven</p> <p>De coöperatieve vennootschap Acco is in 1960 opgericht in Leuven. Haar voornaamste opdracht uit de ontwikkeling, productie en verkoop van studiemateriaal en wetenschappelijk werk.</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.acco.be/>Webstek</a>)</p>

Uitg_Acco (26)

Het Lucasevangelie.

Een nieuwe geschiedenis van de islamitische wereld. Rijks- en identiteitsvorming in islamitisch West-Azië (7de-18de eeuw).

Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse.

Het derde rijk. Een geschiedenis van het nationaalsocialisme.

Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving.

Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.

De hoer van de duivel. Illusies en godsgeloof.

Media onder de loep. Een inleiding tot mediastudies.

Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank.

Methodisch kijken. Aspecten van onderzoek naar film- en beeldcultuur.

Literaire verbeelding. Een geschiedenis van de Europese literatuur en cultuur tot 1750

Recht op de waarheid af: Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling

Spinoza en het Nederlandse cartesianisme

Des duivels. Het kwaad in religieuze en spirituele tradities

Paulus

Jezus toen en nu en dan

Het Nieuwe Testament leren lezen: achtergronden, methoden, hulpmiddelen

De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie

Spinoza en de scholastiek

Politiek impressiemanagement in Vlaanderen en Nederland

Grammatica van concepten: een inleiding tot de filosofie

En spreekt mij van geen sterven meer... Over de dood in het wereldlijke volkslied van de Zuidelijke Nederlanden

Stilte! Muziek! Een antropologie van de westerse muziekcultuur

De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament

Vlaamse identiteit: mythe en werkelijkheid

De mythe van de parlementaire democratie: een Belgische analyse