Het Lucasevangelie.

De evangelies blijven uitdagen. Zelfs Lucas, toch de meest historische van de vier, blijft soms ondoorgrondelijk. Bij Lucas en bij Lucas alleen vinden we twee van de meest gereproduceerde parabels: de Verloren Zoon en de Barmhartige Samaritaan. Hij is de beschrijver van de naastenliefde. Een aantal Vlaamse exegeten wijden zich geheel aan zijn evangelie in dit handzame boekje. Ze kunnen natuurlijk niet alles beschrijven. De meeste aandacht gaat uit naar Lucas als historicus, Lucas’ Jezusbeeld, zijn parabels, de verrijzenis, Jezus’ reis naar Jeruzalem en de positie van de vrouw in dat evangelie. Stuk voor stuk interessante bijdragen die niet bestemd zijn voor specialisten, maar voor iedereen die op een deftige manier het Lucasevangelie wil interpreteren. Zeker nuttig voor catechesedoeleinden en onderricht. (JG)

F. NO√čL E.A., Het Lucasevangelie., Leuven (VBS en Acco), 2019
24,2 EUR