Een nieuwe geschiedenis van de islamitische wereld. Rijks- en identiteitsvorming in islamitisch West-Azië (7de-18de eeuw).

Van Steenbergen is al lang vertrouwd met de geschiedenis van de islam. Dé godsdienst van het ogenblik. En van de nabije toekomst? Terwijl de islam in de stroom van het politiek correcte denken is verzeild, doet het deugd om eens terug te kijken naar de feiten. De auteur probeert de complexiteit te schetsen van de diverse ontwikkelingen in de islamitische wereld. Van eenheid is nauwelijks sprake na het overlijden van de profeet. We krijgen een onverbloemd beeld van de profeet en het begin van de islam. Het boek is bedoeld als een handboek van studenten, wat de buitengewone didactische kwaliteiten van deze studie verklaart. Nergens wordt de lezer aan het lot overgelaten in het bos van technische termen die natuurlijk niet ontbreken in een geschiedenis als de deze. (GVD)

J. VAN STEENBERGEN, Een nieuwe geschiedenis van de islamitische wereld. Rijks- en identiteitsvorming in islamitisch West-Azië (7de-18de eeuw)., Leuven (Acco), 2018
40 EUR