Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse.

Naast Freud en Jung behoort Lacan tot de belangrijkste psychoanalisten van de geschiedenis. Net zoals Freud en Jung, is Lacan niet altijd even helder te verstaan vanuit zijn eigen geschriften. Het is dan ook een zegen dat er mensen zijn zoals Demuynck die Lacan trachten bloot te leggen voor een ruimer publiek. Dat is een verdienste, want Lacan is zonder meer een boeiende en actuele figuur. De auteur illustreert alles aan de hand van concrete gevalstudies. Ondanks de goede pogingen van de auteur, blijft het boek een academische studie en dus niet voor het grote publiek toegankelijk. Naast die inhoudelijke barrière, is er ook de weinig aantrekkelijke bladspiegel die een vlotte lectuur niet bevordert. (ES)

J. DEMUYNCK, Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse., Leuven (Acco), 2016